Skyum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-37

Fredningsnr.
140434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 11 x 1,3 m. Plantningsfurer over højen i NØ-SV. Beplan- tet i beplantet hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, ödelagt Hedehøi. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 10-11 m. i Tværm, 1.3 m. h. Reolplöjet og tilplantet i beplantet Hede; iövrigt urört. - E. 1877: Lille, ödelagt Hedehöj. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 1,3 m. Plantningsfurer over Højen i NØ-SV. Beplantet i beplantet Hede.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Siderne er afgravet hele vejen rundt i forb. m. grusgravning omkring højen, der nu står på en flere m høj "sokkel". Mod vest står en 0,7 m høj, nøgen kant. Affladet, uregelmæssig top. Bevokset med græs og nogle få ældre, delvis udgåede graner. If. gdr. har højen set sådan ud meget længe. I Sb. står der: "1943: kommmunens grusgrav går tæt ind til højen, ellers uforandret". Grusgravningen er således i hvert tilfælde påbegyndt før 1943, og den er tydeligvis, ud fra bevoksningen mm., afsluttet for en del år siden. Der er næppe basis for videre påtale. Mål: 1,3x7x7 m. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj(rest) på "sokkel", således at højen nu fremtræder absurd høj og stejl, udtrykket dog udvisket af lidt rodet bevoksning.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)