Ålborghus Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-48

Fredningsnr.
111312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ålborghus voldsted Voldstedet består af en borgplads, som i nordvest og sydøst er afgrænset af volde, der er hhv. ca. 110 m og 125 m lange, og som ved foden har en bredde af ca. 30 m. Voldkronen hæver sig ca. 3-4 m over det omgivende terræn. Volden er sløjfet i syd-vest. Voldstedets form og udstrækning fremgår af det vedlagte kort; det fredede areal er identisk med hele matr. nr. 523a af Ålborg købstads bygrunde. På det fredede areal ligger det i henhold til bygningsfredningsloven fredede Ålborg slot, og på den sydvestlige del er i nyere tid anlagt 3 bunkers. Iøvrigt benyttes arealet som have og gårdsplads. Hverken bebyggelsen eller de 3 bunkers er omfattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Der er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske med fredningsstyrelsens, fortidsmindeforvaltningens, samtykke. Det er iøvrigt tilladt at anvende det fredede areal på samme måde som hidtil. De 5 milepæle, hvis placering er angivet på vedlagte kort, er beskyttet i henhold til naturfredningslovens paragraf 48, stk. 2, og må ikke fjernes eller flyttes uden fredningsstyrelsens, fortidsmindeforvaltningens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (12)
1980 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2112-0027
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5249
Aalborg Historiske Museum
Overvågning af udgravning til kloak. Der blev påvist en kampestensrække, der evt. er dele af et fundament, desuden opfyldningslag.

2003 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 5249
Aalborg Historiske Museum

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5249
Aalborg Historiske Museum

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2007 Museal prøvegravning
Journal nr.: 5729
Aalborg Historiske Museum
Under overvågningen observeredes toppen af det nordlige rum 2, den nordlige ende af kasemat 4 og den vestlige ende af kasemat 3. Desuden svage spor efter den nordvestlige nedbrudte rondel samt sydligt i volden et øst-vest orienteret murværk.

2007 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 5729
Aalborg Historiske Museum

2008 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 5729R014
Aalborg Historiske Museum
Under den arkæologiske overvågning observeredes ydersiden af fundamentopbygningen i fem undersøgelseshuller ved østfløjens vestlige facade mod gården, i to huller ved nordfløjens sydlige facade mod gården og endelig i to huller ved nordfløjens nordlige facade.

2009 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 5729R019
Aalborg Historiske Museum
Arkæologisk overvågning i forbindelse med renovering af kasematter og de to øvrige rum i den vestlige vold samt afgravning af gulvfladen i kasematterne. Stratigrafi for gulvlag dokumenteret og dateret.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)