Smedehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-38

Fredningsnr.
140435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 13 x 2,4 m. Toppen flad med lille forsænkning; nord- siden afgravet (åbent brud). Græs- og lynggroet med enkelte smågraner i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehöi; udgravet. Smedehöi. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Höj, 13 m. i Tværm, 2.4 m. h. I Top flad, tilgroet Sænkning, 3 m. vid. Side mod V. og NV fladt afgravet. Fod mod N. og SV. noget afgravet. Lynggroet i Hede. Kunde nok findes. Ejeren uvillig. E. 1877: 'Smedehöj', lille, udgravet. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 x 2,4 m. Toppen flad med lille Forsænkning. N-Siden afgravet (aabent Brud). Græs- og lynggroet med enkelte Smaagraner i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet, let forsænket top, hvor der ses toppen af en større sten. Over hele nordsiden samt den nederste del af sydsiden tilgroede ar efter gamle kreaturskader, som dog ikke har været særlig dybe. En randsten skimtes i NØ. Højen er græsset ret hårdt, og der er risiko for nye skader. Ca. 50 m nord for højen ligger en kommunal losseplads. Ejeren har lovet at hegne højen i år, så den kan få en hvileperiode. Der blev sagt, at højen muligvis kan græsses på et senere tidspunkt, men at ejeren er ansvarlig for, at der ikke opstår skade. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, lille høj med smuk udsigt over Vildsund til Mors. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)