Storkestenen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Tårnby

Sted- og lokalitetsnr.
020311-50

Fredningsnr.
32315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1946 - 1949 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Storkestenen. Stenen, som er rejst som befrielsessten, er 3 m høj og 1,1 m bred, ca. 2,5 m lang. Toppen er spids, langsiderne er lodrette og nærmest rhombiske. På langsiden mod vest er indhugget: FOR DANMARKS BEFRIELSE REJST AF MAGLEBY BYLAV 5. MAI 1946 Stenen står i et lille anlæg med en halvcirkelformet, græsbevokset jordvold omkring. En grusgang leder ind til stenen fra gaden i vest. Sagn: Storken hentede de små børn ved stenen. Stenen har oprindeligt ligget ved det lokale gadekær.
Undersøgelsehistorie  (2)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0827
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Storkestenen". sagnet siger, at storken hentede de små børn ved stenen. Denne lå oprindeligt ved det lokale gadekær. På vestsiden ses teksten: for Danmarks befrielse rejst af Magleby bylav 5. maj 1946.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)