Søndersø
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080610-73

Fredningsnr.
341516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, ca. 4,7 m lang, 2,2 m bred og 2 m høj; største længde i øst-vest. Stenen er nærmest rektangulær med stejle, delvist afsprængte sider og med en del skarpe kanter. Toppen er ujævn med afsprængte partier og meget ujævn overflade. Den sydlige sides nederste del er bortsprængt. Sagn: - En trold tog en mængde store sten ude ved stranden og kastede dem efter Skamby Kirke, men de røg alle forbi. Derefter prøvede trolden i arrigskab at sparke kirke om. - Efter stenene har Stensby navn.
Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0861
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet siger, at stenen er kastet efter Skamby Kirke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en sagnsten, der ligger i et offentligt anlaeg.Stenen er blevet flyttet ca. 50 meter. Nordfyns Kommunen har oplyst at der er soegt om dette i styrelsen. Punktet er flyttet på kortet . Den tidligere anmeldte grafitti er soegt fjernet, men der er stadig spor tilbage.

Litteraturhenvisninger  (0)