Søstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090302-23

Fredningsnr.
431832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Søstenen, ca. 4,3 m lang, 3,5 m bred og 1,6 m høj; største længde i øst-vest. Toppen er højest mod syd i stenens længderetning. Siderne skråner fra top til fod mod øst, nord og vest, mens siden mod syd er stejl. Siderne er ujævne i overfladen, mens toppen er temmelig jævn. Sagn: - Man hentede de små børn ved stenen. - Stenen er kastet mod Brejninge Kirke af en heks.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0858
KUAS, Fortidsminder
Sagnestenen "Søstenen". Sagnet siger, at man hentede de små børn ved stenen og at en heks kastede den mod Brejninge Kirke.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)