Fregnestenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090505-38

Fredningsnr.
401715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Fregnestenen, beliggende i et stengærde mellem skov og ager. Den synlig del af stenen måler ca. 2,7 x 3,4 m og er ca. 1,1 m høj: største længde i nord-syd. Stenen har en større og nogle mindre sprækker. Sagn: Da hovbønderne engang skulle sætte et skovdige, kunne de ikke få kæmpestenen på plads. Ejeren sendte dem ridefogeden på halsen, og han hersede med dem fra morgen til sen aften, da kirkeklokkerne ringede til midnatsmesse. Det var nemlig juleaften! Stenen ligger i stengærde mellem skov og ager.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0859
KUAS, Fortidsminder
Sagnstenen "Fregnestenen".

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)