Engelskmandens Grav

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-13

Fredningsnr.
0920390

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten "Engelskmandens Grav". Stor sten, ludende mod en mindre sten i syd, samt mange mindre sten under og omkring. Stenens overflade er temmelig jævn, bortset mod øst. Toppen er højest mod øst, hvorfra den skråner mod vest. Siderne er stejle; i øst er et stort afsprængt parti. Den mindre sten i syd måler 1 x 0,8 m og er 1 m høj og har en revne næsten gennem hele stenen. Sagn: En engelsk sømand, der blev fundet druknet, skulle ligge begravet under den store sten.
Undersøgelsehistorie

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Engelskmandens Grav". En engelsk sømand skulle ligge begravet under stenen.