Lille Pigesten
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-15

Fredningsnr.
09192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, "Lille Pigesten" måler 3 x 3,5 m og er ca. 1,6 m høj. Stenen er nærmest trekantet med spids top og stejle sider. Sagn: - Bitte-Pigestenen ligger på Kringelrøn. Man siger, at to piger bjærgede sig op på disse sten, da to gale tyre var efter dem. - De to piger reddede sig på på stenene, da fremmende stude fra et forlist skib var kommet i land. - Pigerne reddede sig op på stenene fra et pludseligt stigende hav, der skyllede ind over rønne. Store Pigesten = fr.nr. 0919:1. Lille Pigesten = fr.nr. 0919:2.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0863
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Lille Pigesten". Sagnet fortæller om to piger, der reddede sig op på stenen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lile Pigestenen. Sagnsten påLæsø.

Litteraturhenvisninger  (0)