Tingstenene ved Byrum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-17

Fredningsnr.
0820639

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten Tingstenene ved Byrum. Den største sten måler ca. 4,5 x 3,6 m og er ca. 1,7 m høj. Toppen er højest mod øst og er afrundet skrånende mod alle sider, bortset fra mod syd, hvor siden er stejl og noget indadbugtende. Stenen har revner og afsprængte partier i top og sider. Sagn: Dronning Margrete strandede engang på sydsiden af øen ved Rønnerne og blev hjulpet i land og indlogeret hos landsfogeden på Klitgården i Byrum. Under dette ophold skaffede hun øens beboere deres rettigheder over for øens gejstlige ejere på fastlandet og talte til beboerne på tingstedet med de store sten. Hun skænkede også en nationaldragt til kvinderne. Senere blev dronningen bragt til en ventende båd, båret over lavvandet på en sømands ryg. En stensætning over Floden siges at være lagt ved den lejlighed. Stenen ligger i græsset område tæt ved vej.
Undersøgelsehistorie  (1)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2112-0864
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Tingstenene ved Byrum". Sagnet fortæller om Dronning Margretes ophold på stedet.

Litteraturhenvisninger  (0)