Skyum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-50

Fredningsnr.
140433

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16 x 3 m. I top fladt brud, ligeledes i siden mod SØ. 1/3 af højen mod V bortskåret i lodret brud (af grusgrav), her- ved er den vestlige ende af en mandslang stenkiste i Ø-V blevet blottet. Højfoden mod Ø bortskåret af grusgrav. Tæt beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganske vel bevaret; 47 Fod i Tværmaal, 10' høi. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Höj, 16 m. i Tværm., 3 h. I Top fladt Brud, 2.5 vidt; opad SØ-Siden et 2.5 m. vidt Bud, ikke dybt. Iövrigt uskadt. Lynggroet i Hede. - Kunde fredes. Ejeren ikke truffen. - E. 1877: Ganske vel bevaret; 14.7 x 3.1 m. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 3 m. I Top fladt Brud, ligeledes i Siden mod SØ. 1/3 af Højen mod V bortskaaret i lodret Brud (af Grusgrav), herved er den vestlige Ende af mandslang Stenkiste i Ø-V blevet blottet. Højfoden mod Ø bortskaaret af Grusgrav. Tæt beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 302/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl,. beskr., men flere steder var overfladen revet op af væltede træer. Den omtalte stenkiste sås stadig i vestsiden. Kisten er orienteret ca. Ø-V, 2 m lang og 0,5 m bred i indvendigt mål. Den vestligste endesten, og en stor og flere små i sydsiden. Det indre er delvis fyldt op af jord. Målene er skønnet, da en opmåling var umulig p.gr. af væltede træer m.m. En retablering er næppe mulig, og det er et spøgsmål, om det er ønskeligt - højen ligger afsides i området. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På vestsiden kan stenkisten stadig ses, står delvis åben. Højen har noget forgravet form og er bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)