Den Grå Ko
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100111-17

Fredningsnr.
07126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Den Grå Ko eller Den Store Grå Ko. Stor kantstillet blok, 4,4 m lang, 1,3 m bred og 2,7 m høj. Stenen er højest mod øst, hvorfra toppen skråner mod vest. Siderne er næsten lodrette, den østlige dog med mange afsprængte partier, og nederst er et parti udfyldt med beton. Sagn: - Stenen er kastet af en kæmpe fra Tise Bakke. I stenen er mærker af kæmpens hånd og fingre. - Stenen er kastet af en trold fra Gjøt efter Thise Kirke. - Stenen har ligget ved et tre-sogneskel i Skrolleshede og var 6 alen høj, så den kunne ses viden om. Gamle vejspor søgte mod den, her holdt man rast, her legede og støjede hyrderne, her samledes sandtørvsgraverne og fortalte historie, og her mødtes unge elskende og dyrkede kærlighedens glæder. Der er blevet hugget af stenen, først til hovedvejen, siden til jernbanen, og derefter blev de sørgelige rester dækket til, men stedet levede stadig i fælles bevidsthed, og i 1983 gravede man dens rester op og anbragte den ved nordenden af Stenum Skole. Den er stadig en stor kolos på over 30 tons. Stenen står på en lille græsplæne ved Stenum Skole.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0876
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Den Grå Ko" eller "Den Store Grå Ko". Stenen er kastet af en kæmpe/trold. Stenen har ligget ved ved et tre-sognskel i Skrollehede og gamle vejspor søgte mod den, her holdt man rast.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Sagnsten ved Stenum Skole.

Litteraturhenvisninger  (0)