Skyum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-53

Fredningsnr.
140430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 8,25 x 0,8 m. Flad gravning mod S; overfladen stærkt beskadiget ved smågravninger. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Knold. Bevoksning: 1983: Mos og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Höj, 8.25 i Tværm., 0.8 h. Top bortgravet ved flad Gravning mod S. Lynggroet i Hede. E. 1877: Lille Knold. Bevoksning: 1983: Mos og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8,25 x 0,8 m. Flad Gravning mod S, Overfladen stærkt beskadiget ved Smaagravninger. Beplantet i Plantage.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Kun vanskeligt erkendbar. En lille, gammel grusgrav går helt ind til foden i SØ. Målene er anslåede. Intet foto. Mål: 0,8x8x8 m. Bevoksning: 1983: Mos og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lav gravhøj i afgræsset egekrat/overdrev. Græsklædt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra V
Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra V
Oversigt set fra SØ