Den Grå Ko
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-371

Fredningsnr.
0915147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Èn af to sagnsten omhandlende samme sagn (se også 0915:146 Troldstenen): Den Grå Ko måler 2,6 x 2,4 m og er 0,9 m høj. Toppen er højest mod nord og skråner herfra mod syd og øst. Vestsiden er meget ujævn og eroderet. Den nordlige side er stejl. Sagn: - En trold, der boede i Knarrehøj i Dronninglund Storskov, havde en søn, og ham elskede hun op til at blive stor og stærk, for han skulle slå tårnet ved Dronninglund Kirke ned med en stor sten. Han havde også fat på stenen og hyt med den, men den nåede ikke kirken. Den ligger sønden for skoven, og der sidder mærker efter fem fingre i den. Da han nu ikke kunne drive den længere, lagde hun ham til brystet, for at han skulle blive så stærk, at han kunne drive stenen vejen ud. Men det er da ikke sket endnu, for den ligger på sin gamle plads i retning af kirken. - Knarredrengen kastede stenen efter Gammel Kirke, men fik den ikke længer, end den nu ligger. Knarrekonen tog sin dreng til brystet igen i syv år, og derefter kastede han en sten, som knuste Gammel Kirke, som nu ikke findes mere. - Troldmutter i Knaghøje kunne ikke tåle at høre kirkeklokkerne i Gammel Kirke ringe. Hun fik sin søn, der kun var en dreng men havde kæmpekræfter, til at kyle en stor sten mod kirken. Stenen faldt i Torup Hede, og på to af dens sider var der aftryk af en hånd med fem fingre. Stenen er siden sprængt og kløvet og kørt bort i flere læs. Trolddrengen diede sin moder syv år til, og denne gang havde han kræfter nok, men han fejlede sit kast, så at stenen, der var så stor som et lille hus, faldt øst for Gammel Kirke. - Den nordre kirke i Dronninglund blev ødelagt af en trolddreng. Der boede nemlig en gammel trold i Storskoven, som, da han døde, efterlod sig en enke og en lille søn. Alt som drengen voksede til, øvede han sin styrke ved at kaste store sten efter Dronninglund Nørrekirke, og en gang ramte han og slog hele kirken ned, så at byen (og sognet) siden den tid kun har en kirke. Stenene ligger i skov. Troldstenen på en bakkeskråning overfor skovvej og skovspor, og Den Grå Ko ligger på sydsiden af skovvej.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0871
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Den Grå Ko". En trold kastede stenen efter Gammel Kirke.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sagnsten beliggende i Dronninglund Storskov.

Litteraturhenvisninger  (0)