Barsmosegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
120408-171

Fredningsnr.
1613105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, 4 x 2,3 m stor og 0,9 m høj. I sydvest er et stort parti afsprængt, og tre sten ved siden af stammer herfra. Toppen er temmelig flad. Sagn: - En kæmpe skal have kastet stenen fra Vindblæs Bakke på søndre side af Mariager Fjord efter Vive Kirke. Men kæmpen var for stærk, så stenen gik for højt og landede på sin nuværende plads. De huller, man ser i stenen, er mærker af kæmpens fingre. Stenen ligger i skov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0872
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. En kæmpe skal have kastet stenen mod Vive kirke.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Sagnsten i lille skovbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)