Skyum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-55

Fredningsnr.
140426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 10 x 1,2 m. Gravning rundt om toppen mod SØ. Beplantet med fyr i beplantet hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 10 m. i Tværm., 1 m. h. I Top mindre, tilgroet Gravning. Fyrreplantet i nyplantet Hede. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 1,2 m. Gravning rundt om Toppen mod SØ. Beplantet med Fyr i beplantet Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Udflydende omrids og lette ujævnheder i overfladen. Intet foto. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Ikke fundet, ligger i krat.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i tæt beplantning.

Litteraturhenvisninger  (0)