Skyum

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-56

Fredningsnr.
140428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 9 x 1,1 m. I top tilgroet sænkning fra S (3 x 2 m). Lynggroet på hedebakke.
Undersøgelsehistorie

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Höj, 10 m. i Tværm., 1.1 m. h. I Top tilgroet Sænkning, indfört fra S., 4 m. vid; naar Bund. Lynggroet paa Hedebakke. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 1,1 m. I Top tilgroet Sænkning fra S (3 x 2 m). Lynggroet paa Hedebakke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men på den nordlige og østlige del af topfladen er bevoksningen og 10-20 cm af fylden afslidt ved færdsel og kørsel med motorkøretøjer i en ca. 1,5 m bred, halvmåneformet bane. Vest for afslidningen ses et nyere, men tilgroet hul, 2x0,5 m, ca. 15 cm. dybt. Kørsel med knallert ell. lign. har slidt et 0,5 m bredt og 0,1 dybt spor op på siden i NV. Udflydende omrids i syd. Afspærringen omkring udsigtspladsen nord for højen var delvis nedbrudt (meddelt AFK, Viborg. Det vil blive udbedret i år). ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1404.20. Højen er i sig selv uanselig, men har en enestående beliggenhed. Bevoksning: 1983: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Forholdsvis lille høj på bakketop i hedeareal, der afgræsses af får og kreaturer. Ingen slidskader.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra S
Oversigt set fra S
Oversigt set fra V