Kulsoens Sten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050713-3

Fredningsnr.
382613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Kulsoens Sten, ca. 2 x 3 m stor og op til 2,5 m høj. Spids top skrånende til alle sider, mod syd stejlt. Mod vest er siden stejl, men kun ca. 0,8 m høj over markoverfladen. Stenen synes at være meget større under markoverfladen. Sagn: - Kulsoen brugte stenen som hvilested. Så kom svenskerne, men da slog hun så stor en skid, at stenen revnede. Stenen ligger i bøgeskov i en bækravin.
Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0880
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Kulsoens sten". Sagnet fortæller, at Kulsoen brugte stenen som hvilested. Så kom svenskerne, men da slog hun så stor en skid, at stenen revnede.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)