Vust

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-41

Fredningsnr.
100734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Den sydligste af tre større sten med sagn: Den sydligste sten er 2,3 m lang, 1,6 m bred og 1,6 m høj. Toppen er temmelig flad, og siderne er stejle. På den østlige side ses en vandret række af ovale kløveriller. Sagn: På en højderyg på Vust Mark har en række grave ligget, bygget op af vældige stenblokke. Seks lig er fundet. Stedet kaldes Baers Grave efter Kong Baer, som var begravet her. Ingen plov kunne sættes i jorden for sten. De tre sten står op mod et træbælte mellem gårdens indkørsel og marken vest herfor.
Undersøgelsehistorie

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Stedet kaldes "Baers Grave" efter Kong Baer, som var begravet her. En række grave har ligget her bygget af vældige stenblokke.

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Stenen indgår sammen med sbnr. 42 og 43 andsynligvis i resterne af en stenrække eller randsten til en langdysse.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Kløvemærker, set fra Ø