Skyum
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-62

Fredningsnr.
140422

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/7 1893, gdr. Jens Viisby Kristensen Diplom Afmærkn.: MS 1904, Sven Muller. Høj, 16 x 2,6 m. 4 m vid sænkning i top, smal rende op ad SØ-siden. Græsklædt i ager. MS i top mod N. Matr.nr. 29a: høj i skel til matr.nr. 5d af Skyum, Skyum sogn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Er pløiet kvadratisk ved Foden og sunken i Toppen; forøvrigt bevaret; 9 Fod høi. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 16 m. i Tværm., 2.6 m. h. I Top tilgroet Brud, 3.4 m. vidt, 0.6 d; opad SØ-Siden smal Rende. Lynggroet i Ager. - Fredlyst som Höj 61. E. 1877: Sænkning i Top; ellers bevaret; 2.8 m. h. - MS paa Top mod N. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2,6 m. 4 m vid Sænkning i Top. Smal Rende op ad Ø-Siden. Græsklædt i Ager. MS paa Top mod N. FM 1893 MS.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1150/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Firkantet ompløjet i god afstand fra højfoden. I SØ er et hjørne for nylig skåret af det ikke-pløjede stykke, dog uden at selve højfoden er berørt. Et par rydningssten ved NV-lige højfod. Mål: 3x16x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1404.20 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsmark der slås som hø.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græsklædt på areal hvor der lejlighedsvist går dyr, muligvis heste. Arealerne omkring højen er nedgræssede.

Litteraturhenvisninger  (0)