Skyum
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-62

Fredningsnr.
140422

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/7 1893, gdr. Jens Viisby Kristensen Diplom Afmærkn.: MS 1904, Sven Muller. Høj, 16 x 2,6 m. 4 m vid sænkning i top, smal rende op ad SØ-siden. Græsklædt i ager. MS i top mod N. Matr.nr. 29a: høj i skel til matr.nr. 5d af Skyum, Skyum sogn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Er pløiet kvadratisk ved Foden og sunken i Toppen; forøvrigt bevaret; 9 Fod høi. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 16 m. i Tværm., 2.6 m. h. I Top tilgroet Brud, 3.4 m. vidt, 0.6 d; opad SØ-Siden smal Rende. Lynggroet i Ager. - Fredlyst som Höj 61. E. 1877: Sænkning i Top; ellers bevaret; 2.8 m. h. - MS paa Top mod N. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2,6 m. 4 m vid Sænkning i Top. Smal Rende op ad Ø-Siden. Græsklædt i Ager. MS paa Top mod N. FM 1893 MS.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1150/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Firkantet ompløjet i god afstand fra højfoden. I SØ er et hjørne for nylig skåret af det ikke-pløjede stykke, dog uden at selve højfoden er berørt. Et par rydningssten ved NV-lige højfod. Mål: 3x16x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1404.20 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsmark der slås som hø.

Litteraturhenvisninger  (0)