Skyum
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-63

Fredningsnr.
140421

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1404-21, 20. Tingl.: 6/7 1893, gdr. Thomas Thomsen Diplom Høj, 15 x 3 m. Brud i top, 4,5 x 3 x 0,5 m; uregelmæssigt afgravede sider. Græs-, gyvel- og lynggroet i ager. MS på top.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet i Midten; 45 Fod i Tværmaal. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 15 m. i Tværm., 3 m. h. I Top tilgroet Brud, 4.5 m. l. i Ø-V., 3 m. br., 0.5 d. Siden uregelmæssig og afgravet, særlig mod S. Græs- og lynggroet i Ager. MS paa Top mod NV. Fredlyst af Grdr. Thomas Thomsen. Dekl. thingl. 6/7 1893. - E. 1877: 14 m. i Tværm; udgravet. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 3 m. Brud i Top 4,5 x 3 x 0,5 m. Uregelmæssigt afgravede Sider. Græs-, gyvel- og lynggroet i Ager. MS paa Top. FM 1893 MS.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1150/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. I SV og Ø pløjes lovlig hårdt til højfoden. En mindre samling rydningssten henligger ved højfoden i NØ. MS henligger i hulning i top. Cf. 1404.023. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1404.20. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græsklædt i græsareal der muligvis lejlighedsvist afgræsses af heste, evt. afhøstes græsset til tider.

Litteraturhenvisninger  (0)