Skyum
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-67

Fredningsnr.
140420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1404-21, 20. Tingl.: 6/7 1893, gdr. Thomas Thomsen. Diplom Høj, 21,5 x 3,7 m. Top afgravet med to store sænkninger. Siderne noget afgravede. Ved foden mod SV en stor randsten. Græsklædt i ager. MS på top mod N.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 5] En anselig Høi, udgravet midt i. [E. 4] Overpløiet. Paa samme Hedelod skal der være endnu en Høi. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 21.5 i Tværm., 3.7 h. Ved forskellige Beskadigelser er Toppen jevnet til Flade, skraanende fra NV mod SØ, 9-10 m. i Tærm. Siden rundt om uregelmæssig afgravet og udflydende. I Fod mod SV fremgravet stor Randsten. Græs- og lynggroet i Ager. MS paa Top mod N. - Fredlyst som Höj 63. - E. 1877: Anselig Höj, udgravet (Nr. 5; af samme Grund som angivet ved Höj 60 [sb. 60: "E. 1877 har afsat hele denne Höjgruppe for langt mod Ø"] opförte han den paany som overplöjet; Nr. 4). Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 21,5 x 3,7 m. Top afgravet med to store Sænkninger. Siderne noget afgravede. Ved Fod mod SV en stor Randsten. Græsklædt i Ager. MS paa Top mod N. FM 1893 MS.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1150/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. I den største af sænkningerne i toppen ses, at der engang har været bål, men pletten er tilvokset. Mål: 3,8x22x22 m. ** Seværdighedsforklaring ** Del af imponerende, meget velbevaret højgruppe beliggende i fredet område med meget flot udsigt over Vildsund til Mors. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)