Skyum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-68

Fredningsnr.
140427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 10 x 1,7 m. I top 2 m vidt brud til bund med åbning mod SV. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Höj, 10 m. i Tværm., 1.7 h. I Top 2 m. vidt Brud; naar Bund. I NV-Foden svært Brud. Lynggroet og nyplantet i Ager og nyplantet Hede. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 1,7 m. I Top 2 m vidt Brud til Bund med Aabning mod SV. Beplantet i Plantage.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., så vidt det kunne ses ves besigtigelsen, hvor dele af højen var skjult af kvasbunker. Hertil: ældre hul i højfoden mod vest, 2 m i diam. Hulninger nederst på siden i syd. Et par steder var overfladen lettere beskadiget af rodvæltere Ejeren fortalte, at OFN kørte en sag om rydning af højen. (tilhører NEC). Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Temmelig tilgroet med træer og krat. Liiger i bakket terræn, delvis skovklædt nær ejendom.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)