Kolborg Slot

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-320

Fredningsnr.
320867

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldstedet "Kolborg Slot". Voldstedet, der ligger ved den nordlige ende af en stejl ås ved østsiden af Vejle å's dal, består af en ca. 6 m høj stejl banke, der mod syd er afgrænset af en ca. 3 m bred og 1,5 m dyb tør grav, på hvis yderside i syd, der er en lav jordvold. På voldstedets topflade, der måler ca. 10 x 30 m med størst udstrækning i nord-syd, ses enkelte sten, og der er huller efter et par gam- le gravninger. Voldstedet er skovbevokset. Fredningsgrænsen går i syd langs ydersiden af den lave jordvolds fod i 2 me- ters afstand fra denne, til de øvrige sider på åsens skråninger i niveau med gravens bund. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Det fredede areal er ca. 60 m i nord-syd, ca. 30 m bredt i syd og 20 m bredt i nord. (Tilføjelse sept. 2008/BPA)
Undersøgelsehistorie

1964 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
På en langstrakt højning hæver sig mod nordende en isoleret banke. Banken er mod syd sikret ved en vold, mens der til de øvrige sider ikke er spor af kunstig befæstning. Ved en amatørmæssig udgravning er der på voldstedet fundet kampesten lagt i rækker, muligvis syldsten for spinkle bindingsværksbygninger.

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet, der ligger ved den nordlige ende af en stejl ås ved østsiden af Vejle å's dal, består af en ca. 6 m høj stejl banke, der mod syd er afgrænset af en ca. 3 m bred og 1,5 m dyb tør grav, på hvis yderside i syd, der er en lav jordvold. På voldstedets topflade, der måler ca. 10 x 30 m med størst udstrækning i nord-syd, ses enkelte sten, og der er huller efter et par gamle gravninger. Voldstedet er skovbevokset. Fredningsgrænsen går i syd langs ydersiden af den lave jordvolds fod i 2 meters afstand fra denne, til de øvrige sider på åsens skråninger i niveau med gravens bund. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark VIII, 3, Vejle Amt
1964


Billeder

Voldgraven set fra Ø
Voldstedets top set fra N
Voldstedets top set fra S
Voldstedets nordende set fra Ø
Voldstedets nordende set fra N
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, detalje