Skyum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-71

Fredningsnr.
140417

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/9 1893, gdr. Niels Madsen Diplom Afmærkn.: MS 1911, løjtn. L. Lassen. Høj, 18 x 3,7 m. I top lav tilgroet sænkning, større sænkning ned ad sydsiden, siderne afgravede. Græs- og lynggroet i ager. MS mod N.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Høi, ödelagt ved Gravning. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 18 m. i Tværm., 3.7 m. h. I Top lav, tilgroet Sænkning. Vestsiden ret stærkt afgravet; Sydsiden noget udslæbt og fortyrret ved et større, fladt Brud; Øst- og Nordsiden afgravede forneden. Nær mod N. en Vej. Græs- og lynggroet i Ager. MS paa Side mod N. - Fredlyst af Grdr. Niels Madsen. Dekl. thingl. 21/9 1893. - E. 1877: Middelstor, ödelagt Höj. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3,7 m. I Top lav, tilgroet Sænkning, større Sænkning ned ad S-Siden, Siderne afgravede. Græs- og lynggroet i Ager. MS mod N. FM 1893 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. MS hælder og står løst. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.


Billeder

Oversigt set fra S
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra NV