Grødhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-76

Fredningsnr.
140418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 11 x 2,1 m. Top flad, siderne afgravede. Græs- og lyng- groet med en enkelt gran i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 17-18] Den ene kaldes Grødhöi, og er udgravet deri fandtes "en smuk Leerurne" - den anden overpløiet. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Höj, 13 m. i Tværm., 2.3 h. Top flad. Side mod V., S., N. stærkt afgravet. Fod afplöjet. Græs- og lynggroet i Ager. Urner fundne. - E. 1877: 'Grödhöj'; udgravet; smuk Urne fundet. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 2,1 m. Top flad, Siderne afgravede. Græs- og lynggroet med en enkelt Gran i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Langs sydlige højfod en del spredte randsten, som ikke ses på afstand. Højen er hegnet. Rydningstenene er ikke påtalt, da de ikke skæmmer, men virker beskyttende på højfoden. Mål: 2,1x11x11 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)