Gunderupgårds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120212-151

Fredningsnr.
140843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gunderupgårds voldsted Af det oprindelige voldsted er bevaret den østlige, nu tørre, nord-sydgående voldgrav med udenforliggende vold, hvis krone rejser sig ca. 2 - 2,5 m over voldgravens bund. Vold og voldgrav, der tilsammen er 18 m brede, er bevaret i en længde af 100 m, og bevokset med træer. Fredningsgrænsen forløber i vest langs gravens overkant og i øst langs voldens fod, og i syd og nord langs de øst-vestgående linier for enderne af vold og grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald el- ler på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Af det oprindelige voldsted er bevaret den østlige, nu tørre, nord-sydgående voldgrav med udenforliggende vold, hvis krone rejser sig ca. 2 - 2,5 m over voldgravens bund. Vold og voldgrav, der tilsammen er 18 m brede, er bevaret i en længde af 100 m, og bevokset med træer. Fredningsgrænsen forløber i vest langs gravens overkant og i øst langs voldens fod, og i syd og nord langs de øst-vestgående linier for enderne af vold og grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)