Store Dalbygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-116

Fredningsnr.
533477

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 12 m. I centrum et ældre plyndringshul. Beliggende ca. 100 m ØNØ for fr.nr. 5334:58 i skov umiddelbart ud til SØ hjørne af en skovomkranset mark. I skov.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en anden Bakke [end Kratbakken] længere i NO findes lignende Grave [røser el. gravsteder som sb.115A-115C], som dog ogsaa synes at være udgravede. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende ca. 100 m ØNØ for 5334-58 i skov umiddelbart ud til SØ-hjørnet af en skovomkranset mark. Højens indre er i ældre tid opbrudt og fremstår som et krater. Helt overgroet med brombær. Er af tidsmæssige grunde ikke målt præscist eller fotograferet. Målene angivet ovenfor er således omtrentlige. 29-5-1986: Tinglyses. MB. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1988 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1 x 12 m. I centrum et ældre plyndringshul. Beliggende ca. 100 m ØNØ for fr.nr. 5334:58 i skov umiddelbart ud til det SØ hjørne af en skovomkranset mark. I skov.

1988 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi