Voldsgård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080414-26

Fredningsnr.
37153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Et voldsted beliggende i haven til gården Voldsgård nord for gårdens stuehus. Banken, hvis form og udstrækning fremgår af vedhæftede opmålingskort, hæver sig ca. 9 m. over engen langs Odense å, og er især på nordskråningen og en stor del østskrå- ningen bevokset med træer og buske. I sydskråningen er der desuden indgravet et halvrundt, stensat "lysthus". På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved grav- ning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten, af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens tilla- delse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det a- real, der er underkastet ovenstående bestemmelser, findes an- givet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.
Undersøgelsehistorie  (5)
1961 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8339
Odense Bys Museer
Voldstedet er beliggende nord for gårdens stuehus. Anlægget består af en tresidet banke, dog uden oprindelige profiler bevaret. Bankens topflade har haft plads til en enkelt bygning. Der er ikke spor af en ladegårdbanke, men syd for gården skal være oppløjet munkesten, ligesom der er efterretninger om en forsvundet vold sammesteds.

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Se opmålingerne og dispensationerne. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger monumentalt ud til Fangel-Brylle-vejen yderst på spidsen af en lang tange mellem Odense Å og Borseby Møllebæk. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)