Nørlund Voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120810-123

Fredningsnr.
151147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Nørlund voldsted Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, ca. 54 x 54 m, omgivet af en vandfyldt voldgrav, der i øst og syd er 6 m bred, i vest 7 m og i nord 14 m. Gravens sider er kampestensmurede og ca. 1 m høje. Over den nordre grav en 6 m bred, muret bro. Over den østre og den søndre grav fø- rer to træbroer, henholdsvis 1,25 og 1 m brede. På borg- banken ligger det i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede Nørholm slot. Fredningen omfatter borgbanke, voldgrave og den murede bro. Grænsen for det fredede areal, der i nord-syd måler 76 m og i øst-vest 68 m, forløber langs voldgravens udvendige, øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, ca. 54 x 54 m, omgivet af en vandfyldt voldgrav, der i øst og syd er 6 m bred, i vest 7 m og i nord 14 m. Gravens sider er kampestensmurede og ca. 1 m høje. Over den nordre grav en 6 m bred, muret bro. Over den østre og den søndre grav fører to træbroer, henholdsvis 1,25 og 1 m brede. På borgbanken ligger det i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede Nørholm slot. Fredningen omfatter borgbanke, voldgrave og den murede bro. Grænsen for det fredede areal, der i nord-syd måler 76 m og i øst-vest 68 m, forløber langs voldgravens udvendige, øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

2004 Museal besigtigelse
Aalborg Historiske Museum
Anmeldt i forbindelse med den landsdækkende kortlægning af arkæologiske kulturarvsarealer.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Bro, set fra NV
Vestfløjen, set fra N
Bro, set fra V
Vestfløjen set fra S
vestfløjen set fra S
Sydfløjen set fra V
Sydfløjen set fra Ø
Østfløjen set fra S
Østfløjen, set fra N
Bro, set  fra NV