Lindenborg Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120301-36

Fredningsnr.
131367

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lindenborg voldsted. Voldstedet består af en ca. 3 m høj rektangulær borgbanke, der i øst-vest måler ca. 80 m i nord-syd ca. 105 m med de omgivende vandfyldte voldgrave i nord, øst og syd samt de udenfor gravene beliggende dæmninger i øst og syd. Den nordre og den østre grav er foroven ca. 35 m brede, den søn- dre ca. 27 m bred. Den østre dæmning, hvorpå den offentlige vej er anlagt, er ca. 10 m bred og ca. 190 m lang og 1,5 m høj. Den søndre dæmning er 13 m bred og 1,5 m høj. Over den østre grav er lagt en 10 m bred dæmning og over den søndre grav er en 4 m bred muret bro. I den nordre grav er en lille lav holm, og i gravens nordside en cementstøbt sluse. Den søndre grav udmunder i en syd for liggende dam, der ved den moderne vestre grav står i forbindelse med nordgraven. Gra- vene er kantede af græsklædte skråninger. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedygning. Voldstedet er udlagt til have og park, og den søndre dæmning helt skovklædt. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 120 m og i nord-syd ca. 200 m. Fredningsgrænsen forløber i vest langs borgbankens fod, dvs. langs vestgravens østside, i nord langs nordgra- vens udvendige øvre kant og i øst langs den ydre fod af vejdæmningen, og i syd langs dæmningens ydre fod. Den murede bro over den søndre grav er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden i voldgravene må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt af anvende det fredede areal som have og park i samme omfang som hidtil, idet nyplantning kun må ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 3 m høj rektangulær borgbanke, der i øst-vest måler ca. 80 m i nord-syd ca. 105 m med de omgivende vandfyldte voldgrave i nord, øst og syd samt de udenfor gravene beliggende dæmninger i øst og syd. Den nordre og den østre grav er foroven ca. 35 m brede, den søndre ca. 27 m bred. Den østre dæmning, hvorpå den offentlige vej er anlagt, er ca. 10 m bred og ca. 190 m lang og 1,5 m høj. Den søndre dæmning er 13 m bred og 1,5 m høj. Over den østre grav er lagt en 10 m bred dæmning og over den søndre grav er en 4 m bred muret bro. I den nordre grav er en lille lav holm, og i gravens nordside en cementstøbt sluse. Den søndre grav udmunder i en syd for liggende dam, der ved den moderne vestre grav står i forbindelse med nordgraven. Gravene er kantede af græsklædte skråninger. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedygning. Voldstedet er udlagt til have og park, og den søndre dæmning helt skovklædt. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 120 m og i nord-syd ca. 200 m. Fredningsgrænsen forløber i vest langs borgbankens fod, dvs. langs vestgravens østside, i nord langs nordgravens udvendige øvre kant og i øst langs den ydre fod af vejdæmningen, og i syd langs dæmningens ydre fod. Den murede bro over den søndre grav er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden i voldgravene må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt af anvende det fredede areal som have og park i samme omfang som hidtil, idet nyplantning kun må ske med rigsantikvarens samtykke.

2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5333
Aalborg Historiske Museum
Anmeldt i forbindelse med den landsdækkende kortlægning af arkæologiske kulturarvsarealer.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 5970
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 5970
Aalborg Historiske Museum
I forbindelse med overvågningen af kloakeringen på det fredede fortidsminde Lindenborg Voldsted fremkom i grøfterne rester efter murværk sat i røde munkesten, hvilket muligvis har sammenhæng med en ældre afløbsrende eller decideret vindebro på stedet. Derudover fremkom også en kampestensrække, der formodes at have fungeret som en støttemur for borgbanken. Denne række må dog tilhøre en tidligere fase af anlægget, da dens orientering afviger fra den nuværende borgbankes orientering. Endelig vidner profilerne fra området om voldstedets opbygning og de aktiviteter, der er foregået her.

Litteraturhenvisninger  (0)