Sose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-109

Fredningsnr.
533459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 23 m. Fra midten går en ret dyb tilgroet sænkning mod Ø og S. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordfæstegrav med våbenudstyr; spor af kisten.

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Gravhøi. Jansen skal i sin Tid have forsøgt at grave i den, men naaede ikke ned til Hovedbegravelsen. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 23 m; fra Midten gaar en ret dyb, tilgroet Sænkning mod Ø og S. Træbevokset i Skov.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, tæt overgroet med træer og krat. 3,3 x 22 m. Omtrent fra højmidten og ud mod S og Ø går to meterdybe, ca. 4 m brede, rendeformede gamle nedgravninger, der kraftigt har deformeret højens profil. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)