Brandbakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-6

Fredningsnr.
1303101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, ca. 1,25 x 9 m. Foden mod nord når ud til 5 m stejl skrænt. Bevokset med træer og buske i have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Gaarden. Ødelagt. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brandbakke"; lille Høj paa faldende Terræn, 1,3 x 10 M. Søndre Side fladt afgravet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Højen er forkert afsat på det fotogrammetriske 4 cm-kort. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)