Baunhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-14

Fredningsnr.
130388

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 - 1501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1933, hele højen. Høj, en af "Bjerghøje", 21 x 4,2 m. 4 m vid sænkning i top, NØ-side stærkt afgravet, flad afgravning i Ø-S. Græsklædt i ager. Foden af sb. 14-15 (1303-88, 87) støder sammen og danner et 1,5 m højt midtparti. Her GI.pæl.
Undersøgelsehistorie  (9)
1854 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med arbejde på landevejen fandt Jens Pedersen og Niels Smed 1 spydspid, 1 dolk og 1 sværdklinge af bronze i stensatgrav samt bronzegenstande nedlagt i urne (gik i stykker ved udgravning).

1854 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzegenstande (13837-42)

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhøi, 65 Fod i Tværmaal, 16 Fod høi; ligger paa det høieste Punkt af Aarup Mark; udhulet i Toppen; Østsiden bortskaaren og her ere Levninger af en lille Stenkiste SV - Nordøst, 1½ Fod bred. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af Bjergehøje E: Bavnehøj), 4,5 x 28 M., medtaget. I Toppen en Sænkning, 4 M. br., indtil 1,3 M. s., aaben i f. Nø Side i ældre Tid stærkt afgravet og har nu stejl og uregelmæssig Side, fortsat en flad Afgravning i Ø. og S., foroven med Brink, 2/3 M. h., m.m. Optraadt af Kreaturer. E. saa Levninger af en lille, yngre Br.a. Stenkiste. Fra denne Høj (eller Nr. 15) er uden Tvivl 2 Br.a. Fund, 13837-42, formentlig fundne i en overdækket Grav, sder endnu erindres, borttaget af Vejvæsenet trods Ejerens Forbud. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Bjerghøje", 21 x 4,2 m. 4 m vid Sænkning i Top, NØ-Side stærkt afgravet, flad Afgravning i Ø-V. Græsklædt i Ager. Foden af Sb. 14 og 15 støder sammen og danner et 1,5 m højt Midtparti. Her GI-Pæl.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men mod vest et par mindre, helt tilgroede hulninger, samt en ældre kreaturskade med en 30 cm høj nøgen kant på den nedre del af højsiden mod SV. Ret sparsom vegetation på sydsiden. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1303.84. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)