Brødhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-38

Fredningsnr.
130394

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brødshøj", 22 x 3,8 m. 4 m vidt hul i top og to større sænkninger ned ad sydsiden, fire sænkninger nær fod mod V, sænkning mod NØ, fod i firkant; græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Lynghøi". Bevoksning: 1982: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker, se størrelse.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 x 25 M. "Brødhøj". I Top en gl. Gravning 4-5 M. br., 1,3 M. d. Østre Fod beskaaren; søndre og vestre Side deforme ved 4-5 Gravinger paa 3-4 M. Br., ½- 2/3 M. Dybde, med Skred foroven. Lynggroet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brødshøj", 22 x 3,8 m. 4 m vidt Hul i Top, og to Større Sænkninger ned ad S-Siden, fire Sænkninger nær Fod mod V, Sænkning mod NØ, Fod i Firkant. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1166/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1166/57: ans. om frigivelse afslået; et areal på 5 m's bredde uden om højen må ikke berøres af den nærliggende grusgrav.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men nyere kreaturskade, der så småt er begyndt at gro til, mod SV. Her skimtes 3-4 større sten. Endnu to større sten ses et stykke oppe i sydsiden. Gammel, tilgroet kreaturskade i østsiden. Den omtalte grusgrav nær højen er udjævnet og opdyrket. Ejeren har lovet at tildække skaderne i år, der skal ikke kreaturer på (ejer 1303.92-94). Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)