Snedsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-42

Fredningsnr.
130396

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/7 1913, gdr. Th. N. Thomsen Diplom Høj, 16 x 3,3 m. Noget afgravet på siderne, sænk- ning i siden mod NV. Beplantet med graner i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 75-76] Smaa Lynghøie, ødelagte ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,3 x 16 M., vistnok i ældre Tid noget afgravet paa Siderne og affladet i Top. Søndre Fod afpløjet; i vestre Side et lavt Skred. Fredlyst 1913 af Gaardejer Th. N. Thomsen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 3,3 m. Noget afgravet paa Siderne. Sænkning i Siden mod NV. Beplantet med Gran i Ager. FM 1913.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men de her omtalte graner er fældet. En del dyrehuller i sydsiden. Et stykke oppe ad nordsiden ses en større og en mindre sten. Ved højfoden et par små rydningsbunker. Noget bevoksning kunne med fordel ryddes. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra S
Oversigt set fra Ø
Foto, oversigt