Højkilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180313-103

Fredningsnr.
270631

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilden "Højkilde" Kildebassin 3,5 x 2 m, ca.0,5 m dybt. Kanterne er i 1995 sat med ukløvede kampesten efter tidligere opgravning og udvidelse. Kilden har afløb mod vest i form af en ca. 20 m lang og 0,5 m dyb rende, der leder vandet frem til en skrænt ned mod Skjern Å-dal. Såvel kildebassin som afløbsrende er omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1995 Tinglysning
Journal nr.: 01-6111-0492
KUAS, Fortidsminder
Kildebassin og afløberende.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)