Bavnehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-46

Fredningsnr.
130395

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj i Ø-V, "Bavnehøj", 31 x 21 x 4(fra S) - 3(fra N) + vandtårn 2,2 m. Højen ombygget. Toppen affladet og en stor kuppelformet vandbeholder er bygget ind i højen mod N. Syd- siden afgravet i terrasse. Huller i højsiden mod S og V. Højen ligger meget smukt på et bakkedrag og kan ses meget langt. NMI: ....langt. Den anselige høj kunne derfor nok være fred- ningsværdig. Vandværket ejer kun selve højen, der har sit særlige matr.nr. Tegning i den gule liste.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi, 106 Fod lang Øst- Vest, 80' bred, 17 Fod høi, en Del ødelagt i Toppen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", en Langhøj i Ø-V, 36 M. l., 24 M. br., 5,3 M. h.; yderst molesteret, efter Sigende af Vejvæsenet i ældre Tid. I Toppen 2 lange Gravninger, tilsammen i næsten hele Højens Længde, 4 M. br., indtil 1,6 M. dybe. I søndre Side talrige større og mindre Gravinger. Kan ikke fredlyses eller udgraves. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, tvivlsomt fredningsværdig. Se særligt Ark (8). Langhøj i Ø-V, "Bavnehøj", 31 x 21 x 4 (fra S) - 3 (fra N) + Vandtaarn 2,2 m. Højen ombygget. Toppen affladet og en stor kuppelformet Vandbeholder er bygget ind i Højen mod N. S-Siden afgravet i Terrasse. Huller i Højsiden mod S og V. Højen ligger meget smukt paa et Bakkedrag og kan ses meget langt. Den anselige Høj kunde derfor nok være fredningsværdig. Vandværket ejer kun selve Højen, der har sit særlige Matr. Nr. [2 skitser].

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrivelse, men nedslidte stier: En i sydsiden i højens østlige del, en tværs over højen lige vest for vandbeholderen. Endvidere flere nedslidte stier i græstørvsdækket på selve vandbeholderen. Umiddelbart vest for denne en let sænkning i overfladen, ca 5 m lang, 20-30 cm dyb, helt tilgroet. Bevokset med hybenkrat på sydsiden. Mål: 3x31x21 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske imponerende langhøj, men det visuelle indtryk domineres stærkt af vandbeholderen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)