Snedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-54

Fredningsnr.
130488

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, højde 3,2 m. Tværs over foden en 5 m vid kløft. Siden noget afgravet til alle sider, mest mod N. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark en mindre Høi, som er gjennemskaaren. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 M. h., opr. anseelig. Mod V. er afgravet ca. 1/4. Tværs over Toppen gaar i Ø-V. en 5 M. bred Kløft, 3/4 M. d. Fod rundt om afgravet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Højde 3,2 m. Tværs over Toppen en 5 m vid Kløft. Siden noget afgravet til alle Sider, mest mod N. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Rævegrav i Ø-lige højfod. Der pløjes nu i pæn afstand af højfoden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)