Snedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-56

Fredningsnr.
130497

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1304-97, 98, 99. Tingl.: 7/12 1909, pastor N. Lomholt. Afmærkn.: MS 1911, løjtn. Lassen. Høj, 22 x 3,2 m. I top 5 m bred gravning, åben mod Ø. Min- dre flade gravniger i Ø- og S-side. Græs i ager. MS mod N.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 23-29] Paa Præstejorden 7 Rundhøie, alle ødelagte ved Gravning eller overpløiede. Bevoksning: 1982: Græs

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 22 M. I Top en 5 M. br. Gravning, 3/4 M. d., aaben mod Ø. Mindre flade Gravninger i Ø. og S. Side. Fod afpløjet i N. og S. Medtaget af Kreaturer. Fredlyst, Mærkesten i n. Fod. Med Hensyn til denne [sb.55] og de følgende Høje paa Præstegaardens Jord er meddelt, at en Pastor Hansen ca. 1840-50 har gravet i de fleste. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 3,2 m. I Top 5 m bred Gravning, aaben mod Ø. Mindre flade Gravninger i Ø- og S-Side. MS mod N. Græs i Ager. FM 1909 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,2 x 20,0 x 20,0 m. Som tidligere beskrivelse. Velbevaret. En telefonledning passerer tæt forbi V-lige højfod. Senere tilføjelse: 26/11 iagttaget lille, frisk kreaturskade i N-lige højfod tæt ved M.S. Påtalt over for sønnen på gården. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)