Snedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-57

Fredningsnr.
130498

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1304-97, 98, 99. Tingl.: 7/12 1909, pastor N. Lomholt, Snedsted. Afmærkn.: MS 1911, løjtn. Lassen. Høj, 15 x 2,8 m. I top 2 x 3 m stort hul; stærkt afpløjede, stejle sider. Græsklædt i ager. MS mod N.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 23-29] Paa Præstejorden 7 Rundhøie, alle ødelagte ved Gravning eller overpløiede. Bevoksning: 1982: Græs

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa faldende Terræn, 2-2,8 M. br., men meget afpløjet, hvorved Siderne staar for stejle. Gravning i Top, 2-2½ M. br., 3/4 M. dyb, aaben i Vest. Skred i nordre Side. Fredlyst, Mærkesten i nordre Side. Med Hensyn til denne [sb.55] og de følgende Høje paa Præstegaardens Jord er meddelt, at en Pastor Hansen ca. 1840-50 har gravet i de fleste. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2,8 m. I Top 2 x 3 m stort Hul, stærkt afpløjede, stejle Sider. Græsklædt i Ager. MS mod N. FM 1909 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,8 x 15,0 x 15,0 m. Sænkning i toppen, 3 m. i diam., åben mod V. Sænkningen er brugt til bålplads og der ligger en del affald fra afbrænding m.m. Højden varierer mellem 2,5 i S og 3,8 i N. Ejeren lovede at fjerne affaldet og ophøre med afbrænding. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)