Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-69

Fredningsnr.
130473

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, 12 x 1,4 m. Plantningsfurer henover højen. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 12 x 1,4 m. Plantningsfurer henover Højen. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,7 x 12,0 x 12,0 m. Udflydende omrids, men klart erkendbar. Bevoksningen på den V-lige del er beskadiget af arbejdskørsel. 2 sten synlige i Ø, ca. 40 cm., med en indbyrdes afstand på 0,6 m. De kunne være randsten, men i så tilfælde er højen mindre end antaget. Højden er målt i V, men det er muligt, at den ved frednings- berejsningen er målt i NØ, hvor højen virker højere p.g.a. et naturligt fald i terrænet. Tæt SØ for højen lav bygning, ca. 0,7 m. høj, af cementsten (vandbeholder ?). I større område, hvor så godt som alle træer er fældet af stormen i 1981 ell. tidl. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet og blev ikke fundet ved tilsynet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i lysning i plantage, træbevokset på nord- og sydsiden med skovsti hen over i øst/vestlig retning.

Litteraturhenvisninger  (0)