Snedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-60

Fredningsnr.
1304101

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1909, pastor N. Lomholt, Snedsted Afmærkn.: MS 1911, løjnt. Lassen Høj, 19 x 2,5 m. Uregelmæssig gravning i top med åbning mod S. Heri rest af lille broncealderkiste. Græsklædt i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 23-29] Paa Præstejorden 7 Rundhøie, alle ødelagte ved Gravning eller overpløiede. Bevoksning: 1982: Græs

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 19 M. I Top en uregelm. Gravning, 4-5 M. br., 3/4 M. dyb, udløbende snævert i Syd. Midt heri staar mod V. knap Halvdelen af en lille Br.a. Kiste [skitse] antagelig dog opr. mandslang, ca. ½ M. dyb. Tæt vest for den, i ca. 1/3 M. højere Niveau staar en lignende Grav med Retning N-S., 3 Sidesten i Ø., 1 i V. (flere kan være jorddækkede) 1,8 M. l., 0,55 M. br. - Fod delvis afpløjet. Fredlyst, Mærkesten i østre Fod. Med Hensyn til denne [sb. 55] og de følgende Høje paa Præstegaardens Jord er meddelt, at en Pastor Hansen ca. 1840-50 har gravet i de fleste. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 x 2,5 m. Uregelmæssig Gravning i Top med Aabning mod S. Heri Rest af lille Bronzealderskiste. Græsklædt i Ager. MS mod Ø. FM 1909 MS.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Lille stenkiste i toppen med V-ligste gavlsten samt en sidesten i S og to i N bevaret. Ingen dæksten. Indre mål: 0,55 x ca. 1 m. Delvis skjult af græs. I Ø-lige topflade hul, 0,8 m. dybt og 1,6 m. i diam. Hullet er helt tilvokset. M.S. mangler. På Ø-siden af vejen Ø for højgruppen nyplantet læhegn med 3 rk. løvtræer og -buske. I Ø-lige vejkant henlagt mødding fra nærliggende minkfarm. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)