Snedsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-60

Fredningsnr.
1304101

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 7/12 1909, pastor N. Lomholt, Snedsted Afmærkn.: MS 1911, løjnt. Lassen Høj, 19 x 2,5 m. Uregelmæssig gravning i top med åbning mod S. Heri rest af lille broncealderkiste. Græsklædt i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 23-29] Paa Præstejorden 7 Rundhøie, alle ødelagte ved Gravning eller overpløiede. Bevoksning: 1982: Græs

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 19 M. I Top en uregelm. Gravning, 4-5 M. br., 3/4 M. dyb, udløbende snævert i Syd. Midt heri staar mod V. knap Halvdelen af en lille Br.a. Kiste [skitse] antagelig dog opr. mandslang, ca. ½ M. dyb. Tæt vest for den, i ca. 1/3 M. højere Niveau staar en lignende Grav med Retning N-S., 3 Sidesten i Ø., 1 i V. (flere kan være jorddækkede) 1,8 M. l., 0,55 M. br. - Fod delvis afpløjet. Fredlyst, Mærkesten i østre Fod. Med Hensyn til denne [sb. 55] og de følgende Høje paa Præstegaardens Jord er meddelt, at en Pastor Hansen ca. 1840-50 har gravet i de fleste. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 x 2,5 m. Uregelmæssig Gravning i Top med Aabning mod S. Heri Rest af lille Bronzealderskiste. Græsklædt i Ager. MS mod Ø. FM 1909 MS.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Lille stenkiste i toppen med V-ligste gavlsten samt en sidesten i S og to i N bevaret. Ingen dæksten. Indre mål: 0,55 x ca. 1 m. Delvis skjult af græs. I Ø-lige topflade hul, 0,8 m. dybt og 1,6 m. i diam. Hullet er helt tilvokset. M.S. mangler. På Ø-siden af vejen Ø for højgruppen nyplantet læhegn med 3 rk. løvtræer og -buske. I Ø-lige vejkant henlagt mødding fra nærliggende minkfarm. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra nordvest
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Foto, oversigt