Snedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-61

Fredningsnr.
1304102

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1909, Pastor N. Lomholt, Snedsted Afmærkn.: MS 1911, løjnt. Lassen Høj, 16 x 2 m. Gravning i top. Heri stor sten, en mindre mod S, en tredie ved sydlig fod. Græsklædt i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 23-29] Paa Præstejorden 7 Rundhøie, alle ødelagte ved Gravning eller overpløiede. Bevoksning: 1982: Græs

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 M. I Top en 4-5 M. br., uregelm. Gravning, smalt aaben i Ø. og S., 1,3 M. d. Heri ligger paa Skraa en mere end merterbred, ½ M. tyk, flad Sten, en mindre, 2/3 M. br., ligger mod S., en tredje ved søndre Fod. Iflg. en Avisberetning 1863 fandtes i en af Præstegaardens Høje i en lille toppet Høj et mandslangt Kammer i Nø-Sv, med Spænde, lille Knap og Sværd med Dopsko. Med Hensyn til denne [sb. 55] og de følgende Høje paa Præstegaarden Jord er meddelt, at en Pastor Hansen ca. 1840-50 har gravet i de fleste. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2 m. Gravning i Top. Heri stor Sten, en mindre mod S, en tredje ved Sydlig Fod. Græsklædt i Ager. MS mod Ø. FM 1909 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. En del af græsset er afsvedet i forbindelse med halmafbrænding. Stenene i hullets S-side samt S-foden kan ligge in situ. Mål hhv. 85 x 72 cm. og (mindst) 80 x 60 cm. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark til vest og syd, til nord uopdyrket areal med gravhøj 1304101 og vej til øst.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)