Juellinge Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050603-34

Fredningsnr.
372812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Juellinge voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, der hæver sig 2 - 3 m over de omgivende tørre voldgravssænkninger. Borg- banken måler i nordvest-sydøst ca. 61 m og i nordøst-sydvest ca. 52 m. De omgivende gravsænkninger har i sydvest en bred- de af ca. 35 m, i nordvest ca. 52 m, i nordøst ca. 31 m, mens en naturlig sænkning i sydøst strækker sig ind til borg- banken. Over den nordøstre gravsænkning er anlagt en ca. 4 m bred plankebro med kampestensmurede brohoveder og en mu- ret pille i midten, Nordvest for broen løber en kanaliseret bæk gennem gravsænkningen, hvis bund sydøst for broen ved cementmurede kanter er omdannet til et vandfyldt bassin. Gravsænkningerne til de øvrige sider er udlagt som have. På bankens topflade ligger den i henhold til bygningsfred- ningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal forløber i sydvest, nordvest og nordøst langs gravsænkningernes ydre rand. I sydøst læg- ges grænsen i en gravsænknings bredde, 30 m, fra borgbankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog til- ladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hid- til.
Undersøgelsehistorie  (4)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Juellinge Voldsted. Fredet med areal.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Juellinge Voldsted. Som beskrivelsen; intet at bemærke. Bevoksning: 1980: Græs

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/91/41
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)