Beldringe Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050202-69

Fredningsnr.
402616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgravssystem ved Beldringe. De vandfyldte voldgrave ved Beldringe hovedbygning. Øst og vest for hovedbygningen er gravene ca. 85 m lange og 15 m brede. Den østre grav er afbrudt af en ca. 12 m bred vejdæmning, og syd for denne er voldgraven tør. Nord for hovedbygningen er bevaret ca. 25 m af graven på begge sider af hovedopkørslen. Gravene er delvis kantede med indtil 2 m høje kampestenssætninger. I den sydlige, tørre del af den østre grav er anlagt et betonsvømmebassin. Om fattet af fredningen er desuden den ca. 200 m lange, 10 m brede delvis vandfyldte voldgrav tilligemed den uden- for (vestfor) beliggende ca. 2 m høje og 5 m brede kampe- stenssatte vold, der begrænser parken i vest. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter, for den ydre voldgravs vedkommende i vest dog langs foden af den kampestenssatte vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af grave- ne samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i sam- råd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldgravssystemet ved Beldringe.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/89-13
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Planlagt indføring af elkabler og udskiftning af olietank.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)