Store Dalbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-115

Fredningsnr.
533458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 1,25 x 14 m. Større sænkning i midten, hvori ses en ret stor sten. Træbevokset i krat.
Undersøgelsehistorie  (7)
1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flintsegl fundet i kammeret. Den i sognebeskrivelsesteksten omtalte udgravning er næppe identisk med Jansens.

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en med Egekrat bevoxet naturlig Bakkeskraaning, Kratbakken kaldet, ligge enkelte Røser eller Gravsteder [sb.115A-115C]. En af disse er udgravet. Den indeholdt et stort stensat Gravkammer meget lig Stenalderens Grave. Der fandtes en stor Urne i Graven ellers Intet. Forklaringen er imidlertid meget uklar.- Nu ere de, som udgravede Stedet, døde og kunne saaledes ikke meddele Oplysninger. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 1,25 x 14 m. Større Sænkning i Midten, hvori ses en en ret stor Sten. Træbevokset i Krat.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, hvis centrale del i ældre tid er opbrudt og nu står som et ca. 4 x 2 m stort krater med talrige mindre plus et par større sten - sidst nævntemuligvis rester af gravkiste. 1,2 x 14 x 12 m. Ligger i smuk, uplejet gærselskov med mange overstandere, på klippeløkke. Et vildtfodringsanlæg med høhæk på jordgravede stolper og overdækket med sadeltag af pandeplader står i en dalsænkning ca. 60 m Ø for højen og er således en krænkelse af § 53. Det er dog ikke søgt påtalt, da det ikke er synligt fra højen, og iøvrigt under hensyn til dennes ødelagte stand og afsides beliggenhed. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)