Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-68

Fredningsnr.
130471

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14 x 1,7 m. Toppen flad (diam. 5 m). Beplantning i plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi, Sydsiden nedpløiet; i Toppen synes en Stenkiste ødelagt. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 16 M., affladet i Top. Delvis beplantet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 1,7 m. Toppen flad (Diam. 5 m.). Beplantet i Plantage.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i SØ har et væltet træ revet det nederste af højsiden op. Højen var dækket af kvas og krat. Omgivelserne bar stærkt præg af stormfaldet i 1981. Ligeledes skade i N-lige højfod efter væltet træ. Ejeren bør kontaktes før genplantning. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsbevokset høj i lysning i skov.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)