Gjersbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-70

Fredningsnr.
130474

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, 9 x 0,6 m. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, næppe ½ M. h. Herfra er vistnok Fund B. 5473-5. Lerkar B 4370 er fra en af Højene paa Matr. Nr. 27. E. har 6 ialt, som ikke alle kan findes i den meget tætte Plantage og ikke kendes af Ejeren.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 9 x 0,6 m. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ? Højen var ikke længere synlig, bl.a. fordi hele området var stærkt forstyrret af stød efter væltede træer. Det er dog tvivlsomt, om der er noget tilbage af højen, idet flere af vindfælderne viste, at der fandtes undergrund tæt under overfladen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet og blev ikke fundet ved tilsynet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)